Aftrek voorbelasting holding

17 december 2009

Volgens vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie EG is het houden van aandelen geen economische activiteit. Een holding zonder verdere activiteiten is dus geen ondernemer voor de omzetbelasting. Dat betekent dat btw die drukt op het houden van aandelen niet in aftrek kan worden gebracht. Een holding die zich actief bemoeit met het beheer van haar deelnemingen verricht wel een economische activiteit als daarbij aan btw onderworpen handelingen worden verricht.

Een holding vormde een fiscale eenheid met een Nederlandse BV. Daarnaast had de holding nog een aantal buitenlandse deelnemingen. De holding bracht de omzetbelasting die in rekening was gebracht voor diensten die betrekking hadden op de aankoop van de deelnemingen in aftrek als voorbelasting. De belastingdienst corrigeerde dat door het opleggen van een naheffingsaanslag. De holding beperkte zich niet tot het houden van aandelen maar verrichtte ook diensten tegen vergoeding aan dochtervennootschappen. Deze diensten waren aan de heffing van omzetbelasting onderworpen.

In een besluit van het ministerie van Financiƫn uit 2004 staat dat de kosten die betrekking hebben op het kopen, houden en verkopen van een aandelenpakket van een dochtermaatschappij in een fiscale eenheid voor de omzetbelasting deel uitmaken van de algemene kosten. Dat betekent dat de fiscale eenheid recht heeft op aftrek van voorbelasting. Omdat de vorming van een fiscale eenheid met buitenlandse deelnemingen niet mogelijk is, kan aan het besluit niet het recht ontleend worden om de voorbelasting op de kosten van buitenlandse deelnemingen in aftrek te brengen.

Wel is er een oude resolutie uit 1991 waarin is bepaald dat wanneer een rechtspersoon ondernemer is en naast de ondernemersactiviteiten ten behoeve van de onderneming aandelen houdt anders dan als actieve deelneming en niet voor de handel, de aandeelhoudersactiviteit geen gevolgen heeft voor het recht op aftrek van voorbelasting.

Deze resolutie kon bij de holding het vertrouwen wekken dat zij recht had op aftrek van voorbelasting in verband met het houden van aandelen in buitenlandse deelnemingen.

Volgens Hof Amsterdam vielen het houden van aandelen in de dochtervennootschappen en het verrichten van diensten aan de dochtervennootschappen binnen de onderneming van de holding. Dat betekende dat de holding recht heeft op volledige aftrek van de haar in rekening gebrachte omzetbelasting.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.