Aftrek voorbelasting door buitenlandse ondernemer

25 mei 2009

Een in het buitenland gevestigde ondernemer die in Nederland omzetbelasting betaalt, kan verzoeken om teruggaaf van deze belasting. De buitenlandse ondernemer moet om recht te hebben op teruggaaf wel beschikken over facturen die aan de wettelijke vereisten voldoen. Verder moet hij aantonen dat de uitgaven in het kader van zijn onderneming zijn gedaan en dat de door hem in Nederland gekochte goederen zijn uitgevoerd.

Een buiten de EU gevestigde ondernemer zonder vaste inrichting in Nederland, die in Nederland geen voor de omzetbelasting belastbare handelingen verricht, hoeft in Nederland geen aangifte te doen. In een dergelijk geval geldt een verzoek om teruggaaf als aangifte. De eis voor teruggaaf van belasting aan een buitenlandse ondernemer dat de goederen zijn aangeschaft in het kader van de onderneming, wordt ook gesteld aan een in Nederland gevestigde ondernemer voor het recht op aftrek van voorbelasting.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.