Aftrek voorbelasting bij verhuur vakantiewoning ondanks gering aantal verhuurdagen

14 mei 2007

De verhuurder van een onroerende zaak geldt voor de omzetbelasting als ondernemer. In het algemeen geldt voor de verhuur van onroerende zaken een vrijstelling, maar niet voor de verhuur van vakantiewoningen. De eigenaars van een vakantiewoning, die hun woning voor de verhuur bestemden, vroegen de BTW op de aanschaf terug. Die teruggave werd verleend, mede op basis van een overgelegde exploitatieovereenkomst. Later bleek dat de periodes van verhuur korter waren dan aanvankelijk gedacht. Op grond daarvan vond de inspecteur, dat er geen sprake was van ondernemerschap en corrigeerde hij de eerdere teruggave van BTW op de aanschaf. In de procedure voor Hof Den Bosch erkende de inspecteur het ondernemerschap van beide eigenaars, maar stelde hij zich op het standpunt, dat de teruggaaf te hoog was geweest gelet op het feitelijke gebruik. De eigenaars beriepen zich op door een circulaire van de belastingdienst opgeroepen vertrouwen. In die circulaire is voor de aftrek van voorbelasting de mogelijkheid van een praktische regeling opgenomen. Die hield in, dat als er sprake was van bedrijfsmatige exploitatie (= ondernemerschap) ongeacht de werkelijke verdeling van privé-gebruik en verhuur werd uitgegaan van een periode van 25 verhuurbare weken per jaar, waarvan 2 weken privé en de rest zakelijk gebruik. De aftrek van voorbelasting vond plaats overeenkomstig die verdeling. De inspecteur bestreed het recht op toepassing van die regeling, omdat de in de circulaire genoemde grens voor bedrijfsmatige exploitatie van 140 verhuurde dagen per jaar niet werd gehaald. Volgens het Hof was die grens niet relevant nu partijen uitgingen van ondernemerschap. Dat het voorgenomen aantal verhuurdagen niet werd gehaald belemmerde de toepassing van de praktische regeling niet en was evenmin aanleiding tot herziening van de aftrek van voorbelasting. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.