Aftrek voorbelasting bij organisatie kansspel naast belaste activiteiten

14 mei 2007

In een vraag- en antwoordbesluit geeft de staatssecretaris van Financien een toelichting op de volgende situatie. Een ondernemer organiseert naast het verrichten van belaste prestaties een kansspel. Het organiseren van een kansspel is vrijgesteld van omzetbelasting. Er is geen relatie tussen het kansspel en de verkoop van goederen. Voor deelname aan het kansspel wordt geen vergoeding in rekening gebracht. Vraag is of er recht is op aftrek van voorbelasting die verband houdt met het kansspel. Volgens de staatssecretaris geldt op grond van de wet op de omzetbelasting, dat, voor zover goederen en diensten uitsluitend worden gebezigd ten behoeve van het geven van gelegenheid tot mededinging naar prijzen, de aftrek van voorbelasting is uitgesloten. De BTW op goederen en diensten die zowel voor de organisatie van het kansspel als voor belaste prestaties worden gebruikt moet worden gesplitst naar het werkelijke gebruik van de goederen. De staatssecretaris keurt goed, dat als het gaat om incidentele acties de correctie van de aftrek van voorbelasting wordt beperkt tot die goederen en diensten die een zichtbare relatie vertonen met het kansspel. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.