Aftrek voorbelasting bij deels vrijgestelde prestaties

17 december 2009

Ondernemers zijn verplicht om een administratie te voeren. Voor wat betreft de omzetbelasting moeten zij daarin de verrichte leveringen en verleende diensten en de afgenomen leveringen en diensten opnemen. De administratie moet het mogelijk maken om de over een bepaald belastingtijdvak verschuldigde belasting vast te kunnen stellen.

Niet voldoen aan de administratieplicht kan in een procedure leiden tot omkering en verzwaring van de bewijslast. Dat houdt in, dat de ondernemer overtuigend moet aantonen in plaats van aannemelijk moet maken dat een opgelegde aanslag niet juist is.

Een ondernemer die een facturenoverzicht had opgesteld waarin alle binnengekomen facturen waren opgenomen had volgens de rechtbank niet aan zijn administratieplicht voldaan. De ondernemer verrichtte zowel belaste als vrijgestelde prestaties, maar bracht alle voorbelasting volledig in aftrek. De rechtbank vond het facturenoverzicht onvoldoende, omdat daaruit niet kon worden afgeleid welke facturen betrekking hadden op belaste prestaties en welke op vrijgestelde prestaties. In hoger beroep oordeelde het gerechtshof anders. De administratie van de ondernemer stond niet ter discussie. De bewijslast dat voorbelasting aftrekbaar is rust al op een ondernemer. Omkering en verzwaring van de bewijslast was volgens het hof hier niet op zijn plaats.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.