Aftrek verbouwingskosten gedeeltelijk verhuurd pand

11 april 2008

Onder de Wet IB 1964 gold voor verhuurde onroerende zaken een ander regime dan onder de Wet IB 2001. De verhuuropbrengst was progressief belast, maar de kosten die verband hielden met de verhuur waren aftrekbaar. Dat gold onder meer voor onderhoudskosten. In een procedure was in geschil of de eigenaar van een pand, dat gedeeltelijk was verhuurd, recht had op aftrek van onderhoudskosten die betrekking hadden op het niet-verhuurde gedeelte. Hof Den Haag meende dat dat niet het geval was. Het Hof stelde echter niet vast dat het niet verhuurde gedeelte, de begane grond van het pand, een afzonderlijke bron van inkomen vormde. Dat betekende dat het Hof het pand in zijn geheel als bron van inkomen had moeten opvatten en op basis daarvan moeten beoordelen of de onderhoudskosten in aftrek konden worden gebracht. Wanneer een voor de verhuur bestemd pand gedurende een verbouwing tot aan de verkoop (gedeeltelijk) niet wordt gebruikt heeft dat niet automatisch tot gevolg dat onderhoudskosten niet aftrekbaar zijn. Dit is anders indien de eigenaar het pand heeft gekocht met geen andere bedoeling dan om het met winst te verkopen en het daarom tot de verkoop onverhuurd laat. Dat belanghebbende het pand met speculatieve bedoelingen heeft verworven, is door het Hof evenwel niet vastgesteld en volgt evenmin uit de stukken van het geding. De Hoge Raad heeft de uitspraak van het Hof vernietigd en de zaak verwezen naar Hof Amsterdam. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.