Aftrek van pensioenpremie voor toekomstige indexatie is beperkt

14 mei 2007

Een werkgever heeft voor zijn personeelsleden een pensioenregeling getroffen. Die regeling is ondergebracht bij een professionele verzekeraar. De verzekeraar heeft een rentestandskortingdepot gevormd voor de werkgever in verband met de door de verzekeraar behaalde hogere rente dan de rekenrente, waar de premie op is gebaseerd. Dat depot wordt gebruikt voor de indexatie van pensioenrechten in verband met de stijging van lonen en prijzen. Omdat de wet op de inkomstenbelasting de betaling van pensioenpremies, voor zover die betrekking hebben op toekomstige loon- en prijsstijgingen maar in beperkte mate toestaat, moet het depot als vooruitbetaalde premie worden geactiveerd. De vraag is in hoeverre het depot moet worden geactiveerd. Volgens de Hoge Raad zijn betalingen voor aanpassing van nog niet volledig afgefinancierde pensioenrechten aan toekomstige loon- en prijsstijgingen alleen aftrekbaar van de winst voor het gedeelte waarmee ze de nog openstaande financieringsverplichting overschrijden. Die financieringsverplichting was bij de werkgever in kwestie hoger dan de waarde van het depot, zodat het depot in zijn geheel moest worden geactiveerd. Alleen het gedeelte van het depot, dat betrekking had op de aanpassing van pensioenrechten voor reeds gepensioneerden, hoefde niet geactiveerd te worden. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.