Aftrek van emissieprovisie bij kapitaalvergroting

9 mei 2008

De Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 bepaalt dat oprichtingskosten en kosten van wijziging van het kapitaal aftrekbaar zijn van de winst. Deze bepaling heeft als doel om iedere twijfel over de aftrekbaarheid van die kosten uit te sluiten. Tot de aftrekbare kosten behoren alle aan een emissiesyndicaat betaalde provisies die betrekking hebben op de dienstverlening voor een emissie van aandelen. Volgens de Hoge Raad valt daaronder ook een vergoeding voor een door het emissiesyndicaat afgegeven garantie voor het slagen van de emissie tegen een vastgestelde emissiekoers. Die vergoeding wordt immers verstrekt voor dienstverlening voor de uitbreiding van het kapitaal van de emitterende vennootschap door plaatsing van aandelen bij derden. Voor de aftrekbaarheid van deze vergoeding is niet van belang dat door de gegeven garantie de uit te geven aandelen uiteindelijk bij het emissiesyndicaat worden geplaatst. Omdat de betaalde provisies bij de emitterende vennootschap aftrekbare kosten vormen, komen deze niet in mindering op het gestorte kapitaal. Bij het emissiesyndicaat behoren de ontvangen provisies tot de winst zonder dat de deelnemingsvrijstelling daarop van toepassing is. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.