Aftrek van begrafeniskosten broer als buitengewone last toegestaan

14 mei 2007

Een procedure voor Hof Den Bosch over een aanslag inkomstenbelasting 1997 kende een veelheid aan geschilpunten. Het merendeel was van ondergeschikte aard en betrof geclaimde aftrekposten, die niet aannemelijk konden worden gemaakt. Die claims werden daarom afgewezen. Belangrijk geschilpunt betrof het recht op aftrek van buitengewone lasten voor de kosten van de begrafenis van een broer van de belastingplichtige. Door ziekte van de broer was het contact met familieleden beperkt tot de belastingplichtige en haar moeder. De belastingplichtige nam alle begrafeniskosten voor haar rekening, ondanks het bestaan van meerdere erfgenamen. De begrafeniskosten verrekende zij niet met op haar rekening gestorte bedragen, die aan de erfgenamen toekwamen. Hof Den Bosch was van oordeel, dat de belastingplichtige een morele verplichting kon voelen om de begrafeniskosten voor haar rekening te nemen en stond daarom de aftrek toe. Ook het beroep van de inspecteur op interne compensatie van een ten onrechte verleende aftrekpost en een niet in de aanslag verwerkte verzekeringsuitkering werd toegestaan door het Hof. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.