Aftrek premies buitenlandse arbeidsongeschiktheidsverzekering

23 juli 2009

Premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn aftrekbaar van het inkomen in box 1 als uitgaven voor inkomensvoorzieningen. De Wet IB 2001 stelt als eis aan aftrekbaarheid van de premies dat de verzekeraar in Nederland gevestigd moet zijn. In bepaalde gevallen is uitzondering mogelijk van deze eis. Dat geldt ondermeer voor door de minister van Financiƫn aangewezen buitenlandse verzekeraars.

Een ondernemer had twee arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De ene verzekering was ondergebracht bij een Nederlandse verzekeringsmaatschappij. De tweede, aanvullende, arbeidsongeschiktheidsverzekering was afgesloten bij een in Duitsland gevestigde verzekeraar. De inspecteur weigerde de premie voor de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering in aftrek toe te laten op het inkomen van de ondernemer. De reden daarvoor was dat de Duitse verzekeraar in Nederland niet was aangewezen als toegelaten aanbieder als bedoeld in de Wet IB 2001. De Duitse verzekering bood de mogelijkheid van een beroepsspecifieke verzekering met een hogere dekking. Nederlandse verzekeraars boden deze mogelijkheid niet.

De ondernemer voelde zich door de weigering van de aftrek van de premie belemmerd in zijn keuzevrijheid om deel te nemen aan een gunstigere buitenlandse verzekering.

Het feit dat buitenlandse verzekeraars om de premies voor Nederlandse belastingplichtigen aftrekbaar te laten zijn de Nederlandse autoriteiten moeten verzoeken om aangewezen te worden als toegelaten verzekeraar is een belemmering vanwege de kosten van zo'n aanwijzing. De Wet IB 2001 vraagt van buitenlandse verzekeraars een zekerheidsstelling. Dat levert een concurrentienadeel op ten opzichte van Nederlandse verzekeraars. Nederlandse belastingplichtigen worden weerhouden om een verzekering bij buitenlandse verzekeraars te sluiten wanneer de premie niet aftrekbaar is. Volgens Hof Den Bosch is de eis van de aanwijzing een belemmering voor de vrije dienstverrichting als bedoeld in het EG-verdrag.

Een dergelijke belemmering is volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EG alleen toegestaan als daarmee een algemeen belang wordt nagestreefd en de maatregel geschikt is om dat doel te verwezenlijken en niet verder gaat dan noodzakelijk is.

Voor deze belemmering bestond echter geen rechtvaardiging. De doeltreffendheid van fiscale controles en de bestrijding van belastingvlucht of de noodzaak om de samenhang van het belastingstelsel te waarborgen vormden in ieder geval geen rechtvaardiging voor de belemmering. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.