Aftrek onderhoudskosten monumentenpand

11 maart 2011

Kosten van onderhoud voor een eigen woning zijn niet aftrekbaar. De extra onderhoudskosten die iemand maakt om een monumentenpand in goede staat te houden zijn wel aftrekbaar.

De eigenaar van een appartement dat onderdeel was van een rijksmonument wilde onderhoudskosten in aftrek brengen. Het pand was een voormalige koekfabriek, die was verbouwd tot appartementen. Al voor de verbouwing was de koekfabriek aangemerkt als rijksmonument. Deze status was behouden gebleven bij de verbouwing. Ten tijde van de verbouwing zijn op verzoek van Bureau Monumentenpanden de totale verbouwingskosten van de voormalige koekfabriek gesplitst in kosten van onderhoud en kosten van verbetering. De kosten van onderhoud werden per appartement vastgesteld op € 41.276. De inspecteur stond aftrek van de kosten niet toe omdat sprake was van nieuwbouw en niet van verbouw.

 

Uit een arrest van de Hoge Raad uit 1999 blijkt dat geen sprake is van onderhoud als een verbouwing zo radicaal is dat in wezen nieuwbouw heeft plaatsgevonden. Splitsing van de kosten in kosten van onderhoud en kosten van verbouwing is dan niet meer aan de orde.

Volgens de rechtbank Breda waren de werkzaamheden zo ingrijpend dat een nieuw pand was ontstaan. Mede van belang vond de rechtbank dat het pand vóór de verbouwing een voormalige koekfabriek was en dus een andere bestemming had dan de bij de verbouwing ontstane appartementen. Dat het pand voorheen ook de status van rijksmonument had vond de rechtbank niet van belang.

 

Hof Den Bosch oordeelde echter anders. Volgens het hof is beslissend of in bouwkundig opzicht een nieuw gebouw is ontstaan. Het splitsen in zelfstandige wooneenheden is geen reden om de aftrek te weigeren, maar kan er wel toe leiden dat een deel van de kosten niet aftrekbaar is. Verder blijkt volgens het hof uit niets dat de hoeveelheid werk een onderscheidend criterium vormt. Een bestemmings- of functiewijziging is op zichzelf onvoldoende om te concluderen dat sprake is van nieuwbouw. Beslissend is hoe radicaal de verbouwing was. Volgens het hof was in dit geval bepalend of de koekfabriek als zodanig herkenbaar was gebleven en daar na de verbouwing nog steeds zijn bouwkundige identiteit aan ontleende.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.