Aftrek kosten monumentenpand voor inschrijving in register

3 oktober 2007

De onderhoudskosten van een monumentenpand, dat is een pand dat is ingeschreven in een register van de Monumentenwet, zijn aftrekbaar. Zolang geen inschrijving in het register heeft plaatsgevonden is er geen recht op aftrek van gemaakte kosten. Inschrijving van een pand vindt normaliter plaats zes weken na het besluit tot aanwijzing als monument door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Door achterstanden bij de Rijksdienst vond de inschrijving van een pand pas ruim zes maanden na de aanwijzing plaats. De in de tussenliggende periode gemaakte kosten wilde de inspecteur niet in aftrek toe laten omdat niet aan het formele vereiste van inschrijving was voldaan. Naar het oordeel van Hof Bosch mocht de eigenaar van een monument, die te goeder trouw een substantieel bedrag aan de renovatie daarvan had besteed, niet de dupe worden van de trage werking van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. De vertraging was weliswaar niet aan de belastingdienst te wijten, maar het Hof vond dat niet relevant omdat inschrijving van het pand in het monumentenregister een essentieel element van de belastingwet vormt. Een belastingplichtige moet volgens het Hof kunnen vertrouwen op uitlatingen van de voor deze beslissing bevoegde instantie. Volgens de onvoorwaardelijke mededeling van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg zou de inschrijving een feit zijn op het moment waarop de bezwaartermijn was verstreken. Dat was op 16 november 2001 het geval. De onderhoudskosten die in 2002 waren gemaakt kwamen voor aftrek in aanmerking. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.