Aftrek kosten monumentenpand beperkt door subsidie

11 maart 2011

De uitgaven die de eigenaar doet voor een monumentenpand kunnen als persoonsgebonden aftrekpost in mindering gebracht worden op het inkomen van box 1. Willen uitgaven aftrekbaar zijn, dan moeten zij wel op de belastingplichtige drukken. Uitgaven voor monumentenpanden drukken niet op de belastingplichtige als hij aan het einde van het jaar waarin de uitgaven zijn gedaan de zekerheid heeft dat hij daarvoor een subsidiebedrag zal ontvangen.

 

In een subsidiebeschikking uit 2006 werd onvoorwaardelijk een in 2010 uit te betalen subsidie van € 22.500 toegekend aan de eigenaar van een monumentenpand als bijdrage in de door hem gemaakte kosten van restauratie. De restauratie vond plaats in de jaren 2005 en 2006. De in 2005 gemaakte kosten ad € 17.455 waren niet in aftrek gebracht omdat een vergelijkbaar bedrag aan subsidie was toegezegd. In de aangifte 2006 bracht de eigenaar de in dat jaar gemaakte kosten van restauratie in aftrek zonder rekening te houden met de hogere subsidie.

Naar het oordeel van Hof Arnhem had de eigenaar van het monumentenpand ultimo 2006 de zekerheid dat hij ook voor het verschil van € 5.045 een subsidie voor de gedane restauratie-uitgaven zou ontvangen. Voor dat bedrag was geen sprake van op de eigenaar drukkende kosten, zodat hij voor dat bedrag geen recht op aftrek had.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.