Aftrek kosten levensonderhoud studerend kind

13 maart 2009

Ouders hebben recht op een forfaitaire aftrek voor de uitgaven die zij doen om te voorzien in het levensonderhoud van kinderen jonger dan 30 jaar. De ouders mogen voor deze kinderen geen recht hebben op kinderbijslag en de kinderen mogen geen recht hebben op studiefinanciering. Het eigen inkomen en vermogen van het kind zijn van invloed op het recht op aftrek.
De Hoge Raad heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of een ouder wel recht had op aftrek van kosten voor levensonderhoud voor een kind dat spaargeld had. Het saldo van de bankrekening van het kind bedroeg op 1 januari € 17.000 en op 31 december € 19.000. De inkomsten van het kind bestonden uit € 704 aan inkomsten uit een bijbaantje, een (stage)vergoeding van € 1.813 en € 565 rente.
Hof Amsterdam en de Hoge Raad waren van oordeel dat de ouders zich verplicht konden voelen om de kosten van het levensonderhoud van hun kind voor hun rekening te nemen. Civielrechtelijk hebben ouders een onderhoudsplicht voor hun kind zolang het kind nog geen 21 jaar oud is. Dat aspect telde mee in de beslissing.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.