Aftrek kosten levensonderhoud kinderen is beperkt tot forfaitaire bedragen

14 mei 2007

Ouders hebben recht op aftrek van kosten van levensonderhoud van hun kinderen, als zij voor die kinderen geen recht hebben op kinderbijslag en de kinderen geen recht hebben op studiefinanciering. Voorwaarde is, dat de ouders in belangrijke mate bijdragen aan het levensonderhoud van het kind. Aan die voorwaarde is voldaan wanneer de ouder meer dan € 386 per kwartaal als bijdrage in het levensonderhoud van het kind betaalt. De aftrek is beperkt tot een forfaitair bedrag, afhankelijk van de leeftijdscategorie van het kind. Deze regeling biedt geen mogelijkheid om de werkelijke kosten van het levensonderhoud in aftrek te brengen wanneer die hoger zijn dan de forfaitaire aftrek. Dat gold ook onder de wet IB 1964. Hof Leeuwarden wees op grond daarvan het beroep van een gescheiden ouder om aftrek van de werkelijke kosten af. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.