Aftrek kosten beursgang

30 januari 2009

In verband met de oprichting, een kapitaaluitbreiding en vervolgens de beursgang van een NV werden kosten gemaakt, die deels werden doorbelast aan de aandeelhouders. De NV activeerde het resterende bedrag op haar fiscale balans en schreef dat bedrag in vijf jaar lineair af ten laste van de winst. Bij het vaststellen van de aanslagen vennootschapsbelasting voor de jaren 1998 en 1999 corrigeerde de inspecteur deze afschrijvingen. Dat leidde tot een procedure die eindigde met een beroep in cassatie van beide partijen bij de Hoge Raad. Een deel van de uitgaven betrof betalingen aan de banken die bovengenoemde transacties hadden begeleid. Volgens de inspecteur waren deze betalingen geen aftrekbare kosten, maar een niet-aftrekbare emissiekorting. Oprichtingskosten en kosten van wijziging van het kapitaal zijn volgens de Wet op de Vennootschapsbelasting aftrekbare kosten. De aan een bank of een emissiesyndicaat betaalde provisies voor bij een emissie van aandelen verrichte financiƫle dienstverlening vallen in deze categorie en zijn dus aftrekbaar. De inspecteur meende dat de kosten van de beursgang verband hielden met de aankoop van deelnemingen in landen buiten de EU en de EER. Dergelijke aankoopkosten zijn niet aftrekbaar. Hof Amsterdam was van oordeel dat de inspecteur niet aannemelijk had weten te maken dat er een direct verband bestond tussen de bij de emissie opgehaalde middelen en de aankoop van de deelnemingen. De Hoge Raad verwierp het daartegen ingestelde beroep in cassatie. Het Hof was niet uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting en had zijn oordeel ook in voldoende mate onderbouwd. Een gedeelte van de kosten van de beursgang kwam niet voor aftrek bij de NV in aanmerking maar moest worden doorbelast aan de aandeelhouders. Over de wijze van de toerekening van de kosten aan de aandeelhouders waren partijen het eens, maar niet over welke kosten gedeeltelijk doorbelast moesten worden. Volgens de NV ging het om de directe kosten; volgens de inspecteur en het Hof om de totale kosten, verminderd met reeds doorbelaste bedragen, overigens niet-aftrekbare bedragen en kapitaalsbelasting. Het Hof had daarbij echter een dubbeltelling toegepast. De Hoge Raad heeft deze ongedaan gemaakt. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.