Aftrek kleding en beddengoed chronisch zieke kinderen

9 december 2010

Zieken en gehandicapten die extra uitgaven voor kleding en beddengoed moeten doen als gevolg van hun ziekte of handicap kunnen deze kosten in aftrek brengen. Er geldt geen drempel voor het bedrag aan extra uitgaven. Wanneer er extra uitgaven zijn gedaan mag een forfaitair bedrag in aftrek worden gebracht. Voor belastingplichtigen met chronisch zieke kinderen gold eveneens de mogelijkheid van aftrek van deze extra uitgaven, maar de wet hanteerde daar wel een drempel.

Een belastingplichtige met twee chronisch zieke kinderen claimde deze laatste aftrek in zijn aangifte over 2004. In navolging van de inspecteur was Hof van oordeel dat de belastingplichtige geen recht had op deze aftrek omdat hij niet aannemelijk had gemaakt dat hij in 2004 per kind meer dan het drempelbedrag van € 307 aan extra uitgaven voor kleding en beddengoed had gedaan.

 

De belastingplichtige ging in cassatie tegen de uitspraak van het hof. Opmerkelijk is dat de minister van Financiën, die de rol van de inspecteur overneemt in cassatie, in zijn verweerschrift in cassatie een ander standpunt innam dan de inspecteur. De minister vindt het in strijd met de bedoeling van de wetgever om, als vaststaat dat iemand in aanmerking komt voor aftrek van extra uitgaven voor kleding en beddengoed, waarvoor niet exact hoeft bijgehouden te worden hoeveel extra uitgaven zijn gedaan, wel bewijs van de extra uitgaven te eisen voor de aftrek wegens chronische ziekte. Op verzoek van de minister heeft de inspecteur de aanslag in overeenstemming met dit standpunt verminderd. Het belang van de belastingplichtige bij de cassatieprocedure was daardoor vervallen.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.