Aftrek fictieve rente van dochtermaatschappij aan moedermaatschappij toegestaan

14 mei 2007

Van een internationaal concern is de holding in Ierland gevestigd. Dit is een beursgenoteerde vennootschap. In Nederland is een dochtermaatschappij gevestigd, die als tussenholding fungeert. Deze tussenholding heeft een aantal eveneens in Nederland gevestigde (klein)dochtermaatschappijen. De tussenholding koopt een meerderheidsbelang in een vennootschap, die deel uitmaakt van een ander concern. De koopsom bedraagt ongeveer ƒ 60 miljoen. Deze wordt gefinancierd door een lening van de Ierse Holding. Deze heeft het aan de Nederlandse vennootschap geleende geld door uitgifte van eigen aandelen verkregen. Over de geldlening kan rente worden gevraagd. In het boekjaar 1993/1994 heeft de holding geen rente berekend. De Nederlandse vennootschap brengt fictieve rente ten laste van het resultaat en verwerkt deze als informele kapitaalstorting. In geschil is of de Nederlandse vennootschap recht heeft op renteaftrek. De inspecteur heeft renteaftrek geweigerd, omdat die naar zijn mening in strijd is met doel en strekking van de wet. Hof Arnhem stelt vast, dat de verwerving van het belang in de vennootschap een zakelijk belang dient, namelijk de uitbreiding van het concern. De financiering van de koopsom voor het aandelenpakket hangt daarmee samen en is dus eveneens zakelijk. Binnen het concern was geen vrij vermogen beschikbaar voor de financiering van de overname. Alleen de Ierse Holding kon, als beursgenoteerde vennootschap, eenvoudig tot uitgifte van aandelen komen en zo de koopsom financieren. Vervolgens kon de holding dit bedrag als eigen vermogen in de Nederlandse vennootschap storten of aan de Nederlandse vennootschap lenen. Voor de lening werden de volgende argumenten aangevoerd:- de positie van de schuldeiser is flexibeler, want aflossing van een lening is eenvoudiger dan terugbetaling van kapitaal;- er is geen kapitaalsbelasting verschuldigd;- een lening is minder risicodragend dan eigen vermogen.Volgens het Hof was belastingbesparing of –vermijding niet het doorslaggevende motief om te kiezen voor een lening. Daarom had de Nederlandse vennootschap recht op aftrek ten laste van de winst van rente, ondanks het feit, dat deze in Ierland niet is belast. Ierland heft alleen belasting over werkelijk ontvangen rente. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.