Aftrek elders belast voor beroepssporter

13 juli 2012

In een arrest uit 2007 heeft de Hoge Raad over het artiesten- en sportersartikel in ondermeer het belastingverdrag met Spanje geoordeeld dat onder omstandigheden een deel van het salaris van een sporter in dienstbetrekking kan worden toegerekend aan werkzaamheden van de sporter in het buitenland. Dat is het geval als de sporter zich heeft verplicht tot het deelnemen aan wedstrijden in het buitenland. Ter berekening van de aftrek elders belast wordt het salaris dan tijdsevenredig toegerekend aan de in het buitenland verrichte werkzaamheden.

Daartoe behoren deelname aan wedstrijden, maar ook trainingen, beschikbaarheidsdiensten, reizen en noodzakelijk verblijf, een en ander voor zover dat heeft plaatsgehad in hetzelfde land als de wedstrijd.

 

De vraag in een procedure voor Hof Den Bosch was of deelname aan een trainingskamp in het buitenland op zich al leidt tot aftrek elders belast. De inspecteur meende dat dit niet het geval was zolang er geen sprake was van publieke optredens van de sporter.

Volgens het hof zijn niet alleen publieksgerichte optredens aan te merken als persoonlijke werkzaamheden van een sporter in de zin van de verdragsbepalingen die zien op artiesten en sporters. In ieder geval is de werking van die bepalingen daartoe niet beperkt, aldus het hof. De procedure had betrekking op een beroepsvoetballer die in het kader van zijn dienstbetrekking aan trainingskampen in Spanje en Thailand had deelgenomen. Als onderdeel van die trainingskampen waren vriendschappelijke wedstrijden gespeeld, die toegankelijk waren voor het publiek. Volgens het hof had de voetballer recht op aftrek elders belast voor het deel van zijn salaris over de periode van het buitenlandse verblijf.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.