Aftrek elders belast berekenen op basis van aantal werkdagen in een jaar; niet op basis van gewerkte dagen

14 mei 2007

Een werknemer, die in meerdere staten arbeid verricht heeft op grond van verdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing recht op een aftrek elders belast. Als hij in dienst is van één werkgever moet het aan het buitenland toe te rekenen deel van het inkomen worden vastgesteld. Dat deel wordt gesteld op het aantal in het buitenland gewerkte dagen gedeeld door het aantal werkdagen in een kalenderjaar vermenigvuldigd met het zuivere arbeidsinkomen. Hof Amsterdam verwierp het standpunt van de belanghebbende dat het aantal feitelijke gewerkte dagen moest worden gehanteerd. Dat betekent, dat ziekte- en verlofdagen buiten beschouwing blijven. De aftrek elders belast bedraagt vervolgens het aan het buitenland toe te rekenen arbeidsinkomen gedeeld door het belastbare inkomen minus belastingvrije som vermenigvuldigd met de belasting, die is verschuldigd zonder rekening te houden met de aftrek elders belast. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.