Aftrek deelnemingskosten

8 februari 2008

Een in Nederland gevestigde BV had een aantal deelnemingen in vennootschappen die in andere lidstaten van de EU gevestigd waren. Op hun beurt hadden deze vennootschappen meerderheidsdeelnemingen in dochtermaatschappijen die waren gevestigd buiten de EU of de Europese Economische Ruimte (EER). Een deel van de kosten die de BV maakte in verband met haar deelnemingen had betrekking op het behalen van winst door die elders gevestigde dochtermaatschappijen. De inspecteur stond de aftrek van deze kosten niet toe. Hof Amsterdam was van oordeel dat de inspecteur de beperking van de kostenaftrek deels in strijd met het EG-recht had toegepast. Volgens het Hof hadden deze kosten namelijk betrekking op de winst van de EU-deelnemingen en vormde de kostenaftrekbeperking daardoor een beperking van de vrijheid van vestiging en/of de vrijheid van kapitaalverkeer. Het Hof zag daarbij over het hoofd dat het niet uitmaakt of in derde landen gevestigde (klein)dochtermaatschappijen deelnemingen zijn van een in Nederland gevestigde dochtervennootschap of van een in een andere EG-lidstaat gevestigde dochtervennootschap. De kostenaftrekbeperking is wel een nadeel, maar dat is onafhankelijk van de plaats van vestiging van de deelnemingen die uiteindelijk het belang houden in de vennootschappen in derde landen. Er is dus geen beperking van de vrijheid van vestiging of van de vrijheid van kapitaalverkeer binnen de Europese Gemeenschap. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.