Afstempeling pensioen eigen beheer

20 september 2012

In antwoord op Kamervragen is onlangs toegezegd dat onder bepaalde voorwaarden wordt toegestaan om pensioenen in eigen beheer te verminderen zonder fiscale gevolgen. Het gaat dan om pensioenen van dga’s bij de eigen BV of bij een speciale pensioen-BV. Als het vermogen van de BV onvoldoende is om aan de pensioenverplichtingen te voldoen, mogen op de pensioeningangsdatum de pensioenaanspraken eenmalig worden verminderd.
Op dit moment kwalificeert het prijsgeven van in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken als afkoop van het pensioen. Het goedkeuren van het verminderen van pensioenaanspraken wordt beperkt tot situaties waarbij de onderdekking het gevolg is van reële beleggings- en ondernemingsverliezen van de BV.

Voor gevallen waarin de pensioenuitkeringen op 1 januari 2013 reeds lopen komt er een overgangsregeling. Die regeling houdt in dat in de periode van 2013 tot en met 2015 eenmalig een goedkeuring tot vermindering van in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken kan worden verleend.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.