Afstand brutoloon voor deelname spaarregeling is akkoord

14 mei 2007

Een werkgever heeft na overleg met de belastingdienst een bedrijfsspaarregeling ingevoerd voor het personeel. Voor deelname aan de premiespaarregeling gingen de werknemers akkoord met een verlaging van het brutoloon met het bedrag van de door de werkgever toe te kennen premie. Op een later tijdstip stelt de inspecteur zich op het standpunt, dat het brutoloon feitelijk is genoten omdat het grotendeels ten laste van overwerkbeloningen wordt betaald. Op grond daarvan heft hij loonbelasting na. Hof Amsterdam vernietigt de opgelegde naheffingsaanslagen en veroordeelt de inspecteur tot een proceskostenvergoeding, inclusief de kosten van de bezwaarfase. Naar het oordeel van het Hof hebben de deelnemende werknemers afstand gedaan van een gedeelte van het brutoloon. Volgens het Hof is de bedrijfsspaarregeling niet afwijkend van de met de inspecteur besproken opzet. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.