Afschrijvingscapaciteit na afboeking herinvesteringsreserve

22 maart 2012

Een ondernemer kan de belastingheffing over de boekwinst die hij behaalt bij de verkoop van een bedrijfsmiddel uitstellen door de vorming van een herinvesteringsreserve. De herinvesteringsreserve wordt afgeboekt op de aanschafprijs van andere bedrijfsmiddelen en verlaagt daarmee de afschrijvingsmogelijkheden.

 

Een BV met als activiteit de exploitatie van vastgoed, had een herinvesteringsreserve gevormd voor de in het verleden bij verkopen van onroerende zaken gerealiseerde boekwinsten. Bij de aanschaf van een vervangend pand splitste de BV de aanschafwaarde in een restwaardedeel en een afschrijvingsdeel, waarna zij de herinvesteringsreserve pro rata afboekte van het restwaardedeel en het af te schrijven deel. In feite werd op deze wijze de afschrijving kunstmatig hoger gehouden. Hof Amsterdam was van oordeel dat deze wijze van berekening van de afschrijvingen niet in overeenstemming is met de wet. De herinvesteringsreserve moet worden afgeboekt op de aanschafwaarde. Op de restwaarde is de herinvesteringsreserve niet van invloed. De afschrijvingscapaciteit bestaat uit het verschil tussen de aanschafwaarde minus de herinvesteringsreserve en de restwaarde van het bedrijfsmiddel. In cassatie heeft de Hoge Raad het oordeel van het hof onderschreven.

 

Overigens is de afschrijving op onroerende zaken inmiddels beperkt. De bodemwaarde, het bedrag tot waar kan worden afgeschreven, is 100% van de WOZ-waarde voor verhuurde onroerende zaken en 50% van de WOZ-waarde voor onroerende zaken in eigen gebruik.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.