Afschrijving pachtrecht 2

9 mei 2008

Een maatschap had vier vennoten, een ouderpaar en hun zoon en schoondochter. De maatschap dreef een melkveehouderij. De ouders waren eigenaar van het door de maatschap gebruikte weiland. Zij verkochten het weiland aan een door hen opgerichte BV onder voorbehoud van een pachtrecht voor twaalf jaren met het recht van verlenging voor telkens zes jaren. Het pachtrecht werd ter beschikking gesteld aan de maatschap. De winstverdeling van de maatschap werd aangepast in verband met de vervanging van de ter beschikking stelling van het weiland door het pachtrecht. De pacht en de afschrijving op het pachtrecht kwamen daardoor ten laste van de maatschap. De inspecteur accepteerde bij het opleggen van de aanslagen inkomstenbelasting van de kinderen de afschrijving op het pachtrecht niet. Hof Leeuwarden was van oordeel dat de maatschap door de vervanging van een gebruiksrecht door een pachtrecht niet in een wezenlijk andere positie was gebracht. Het was kennelijk de bedoeling om het weiland dienstbaar te laten zijn aan de onderneming van de maatschap en na de beoogde bedrijfsopvolging aan de onderneming van de kinderen. Volgens het Hof hadden de kinderen zakelijk gehandeld bij de omzetting van het gebruiksrecht in een pachtrecht en de aanvaarding van de gewijzigde winstverdeling die daarvan het gevolg was. Het Hof stond de afschrijving op het pachtrecht door de kinderen toe. De Hoge Raad deelde de visie van het Hof niet. De vergoeding die ten laste van het winstaandeel van de kinderen aan de ouders werd betaald had deels betrekking op latere jaren, omdat het pachtrecht te snel werd afgeschreven. De lasten werden daardoor naar voren gehaald en konden voor dat deel niet in aftrek worden gebracht in het jaar van betaling. Hof Arnhem moet de zaak nu verder behandelen. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.