Afschrijving pachtrecht 1

9 mei 2008

Vier vennoten dreven in maatschapsverband een melkveehouderij. De maatschap werd gevormd door een ouderpaar, hun zoon en hun schoondochter. De ouders waren eigenaar van het door de maatschap gebruikte weiland. Zij verkochten het weiland aan een door hen opgerichte BV onder voorbehoud van een pachtrecht voor twaalf jaren met het recht van verlenging voor telkens zes jaren. Het pachtrecht werd ter beschikking gesteld aan de maatschap. De vrije verkoopwaarde van het weiland bedroeg ƒ 780.064, de verkoopprijs was ƒ 414.803. Het verschil werd aangemerkt als kostprijs van het pachtrecht en in een periode van twaalf jaren afschreven. Voor afschrijving in twaalf jaren werd gekozen omdat het pachtrecht voor die periode was voorbehouden. De inspecteur accepteerde bij het opleggen van de aanslagen inkomstenbelasting de afschrijving op het pachtrecht niet. Hof Leeuwarden was van oordeel dat beide vennoten in totaal een bedrag van ƒ 365.261 hadden opgeofferd voor het pachtrecht, ondanks dat zij ten tijde van de verkooptransactie niet vrij over het weiland konden beschikken omdat zij zich verplicht hadden om het gebruik en genot van het weiland ter beschikking van de maatschap te stellen. Deze omstandigheid was niet van invloed op de relatie met de BV. Gezien de leeftijd van de andere vennoten vond het Hof aannemelijk dat het pachtrecht een looptijd zou hebben van ten minste dertig jaren. Vanaf de datum van verwerving van het pachtrecht tot aan de beoogde einddatum van de maatschap zou het pachtrecht ongeveer 11 jaar dienstbaar zijn aan de onderneming van de ouders. Voor de resterende 19 jaren was het pachtrecht naar het oordeel van het Hof aangeschaft om de bedrijfsopvolging door hun zoon en schoondochter te vergemakkelijken. Om die reden rekende het Hof het pachtrecht en de daaruit voortvloeiende lasten voor 11/30 deel tot het ondernemingsvermogen en voor 19/30 tot het privévermogen. Dat betekende dat 11/30 deel van de afschrijving op het pachtrecht als zakelijke last kon worden aangemerkt. Op het beroep in cassatie heeft de Hoge Raad de uitspraak van het Hof aangepast op het onderdeel van de afschrijving. De Hoge Raad stond 12/30 deel van de afschrijving toe als zakelijke last. Dat komt erop neer, dat het pachtrecht in 30 jaar wordt afgeschreven in plaats van in 12 jaar. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.