Afschrijving op insteekpachtrecht toegestaan

3 november 2008

Een echtpaar dat in maatschapsverband een melkvee- en akkerbouwbedrijf exploiteerde ging met hun minderjarige kinderen een commanditaire vennootschap (CV) aan ter exploitatie van onroerende zaken. De juridische eigendom van de landbouwgrond werd ingebracht in de CV onder de voorwaarde dat de CV een pachtovereenkomst zou sluiten met het echtpaar. De waarde van de ingebrachte cultuurgrond werd gesteld op de waarde in het economisch verkeer in verpachte staat. Dit was 60% van de getaxeerde waarde in vrije staat. De maatschap activeerde het pachtrecht voor 40% van de getaxeerde waarde in vrije staat van de grond en wilde daarop afschrijven. De belastingdienst accepteerde de afschrijving op het pachtrecht niet. De rechtbank Haarlem stond de afschrijving wel toe maar hield daarbij rekening met het belang van het echtpaar in de CV. Dat belang was 20%, zodat op 80% van de waarde van het pachtrecht mocht worden afgeschreven. De afschrijvingstermijn en de restwaarde van nihil waren geen punten van discussie. Dat gold ook voor de zakelijkheid van de tegenprestatie voor de verkrijging van het pachtrecht. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.