Afschrijving niet beperkt door gestegen restwaarde grond

5 augustus 2010

De aanschafwaarde van bedrijfsmiddelen kan niet in een keer ten laste van de winst worden gebracht omdat een bedrijfsmiddel gedurende langere tijd nut heeft voor de onderneming. Daarom wordt de aanschafprijs in meerdere jaren afgeschreven, waarbij rekening gehouden moet worden met een eventuele restwaarde. De restwaarde is de geschatte waarde aan het einde van de gebruiksperiode.

Wanneer het bedrijfsmiddel een onroerende zaak is en de grond dienstbaar is aan de opstal, vormen grond en opstal één bedrijfsmiddel. Bij de vaststelling van de restwaarde moet rekening gehouden worden met de waarde van de grond bij het einde van de gebruiksduur van de opstal. Dat kan tot gevolg hebben dat niet verder kan worden afgeschreven wanneer de grond zo ver in waarde is gestegen dat de restwaarde blijvend hoger is dan de boekwaarde. Wanneer de belastingplichtige bij het einde van het gebruik van het gebouw de waardestijging van de grond niet zal realiseren omdat de grond in gebruik van de onderneming zal blijven, hoeft bij de bepaling van de restwaarde geen rekening gehouden te worden met een waardestijging van de grond.

De belastingplichtige moet aannemelijk maken dat de waardestijging van de grond vermoedelijk niet zal worden gerealiseerd.

 

In een door Hof Amsterdam beoordeelde casus ging het om een bedrijfspand dat was gebouwd op een in 1995 gekocht perceel grond. Naast de reguliere afschrijvingen op het bedrijfspand waren herinvesteringsreserves afgeboekt op de kostprijs van het pand. De boekwaarde was daardoor fors gedaald. De restwaarde was in dezelfde periode gestegen tot ruim boven de aanschafprijs van de grond. De inspecteur stond afschrijving daarom niet meer toe. Het hof vond dat de belastingplichtige voldoende aannemelijk had gemaakt dat het pand aan het einde van de gebruiksduur zou worden gesloopt om op de vrijgekomen ondergrond een nieuw pand te bouwen. Met de waardestijging van de ondergrond na afloop van de economische gebruiksduur van het bedrijfspand hoefde geen rekening te worden gehouden.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.