Afschrijving goodwill apotheek in vijf jaar

14 mei 2007

In een geschil over de afschrijvingstermijn van goodwill bij een BV, die een apotheek drijft, heeft Hof Amsterdam het volgende overwogen. De BV, die de onderneming bij ruisende inbreng heeft verkregen, is niet gebonden aan de door de inbrenger gehanteerde afschrijvingstermijn of waarderingsmethode. Dat de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) in een rapport over de economische haalbaarheid van een apotheek een afschrijvingstermijn voor goodwill van 10 jaar hanteert is niet relevant, aangezien die termijn niet wordt onderbouwd. Ook uit een arrest van de Hoge Raad kan niet worden afgeleid, dat de afschrijvingstermijn voor goodwill van een apotheek altijd 10 jaar bedraagt. Volgens het Hof is er geen bezwaar tegen een afschrijvingstermijn van 5 jaar. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.