Afschaffing voordeel grijs kenteken particulieren

26 juni 2007

Per 1 juli 2005 is het lage bestelautotarief van de Wet op de Motorrijtuigenbelasting vervallen voor particulieren. Het lage bestelautotarief geldt met ingang van die datum alleen voor ondernemers en voor gehandicapten. Daarmee kwam een einde aan een jarenlang bestaand hebbend voordeel voor bezitters van een auto met een zogenaamd grijs kenteken. Een aantal particuliere bezitters van een bestelauto is een procedure begonnen tegen de toepassing van het normale tarief voor personenauto’s. De afschaffing van het lage tarief voor particulieren zou in strijd zijn met het gelijkheidsbeginsel zoals dat is verwoord in het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR) en het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Voor een succesvol beroep op het gelijkheidsbeginsel moet aannemelijk zijn dat sprake is van de ongelijke behandeling van gelijke gevallen. Voor deze ongelijke behandeling mag geen redelijke en objectieve rechtvaardigingsgrond bestaan. Bestaat een dergelijke rechtvaardigingsgrond dan is het beroep op het gelijkheidsbeginsel kansloos. De wetgever wilde het oneigenlijke gebruik van het lage bestelautotarief door particulieren beëindigen, omdat het lage tarief niet voor particulieren bedoeld was. De rechtbank vond dat voldoende rechtvaardiging voor de afschaffing van het grijs kenteken voor particulieren. De wetgever bleef met de afschaffing van het lage tarief voor particulieren binnen de hem toekomende ruime beoordelingsmarge. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.