Afschaffing vliegbelasting

30 oktober 2009

De vliegbelasting is bij het Belastingplan 2008 per 1 juli 2008 opgenomen in de Wet belastingen op milieugrondslag. De belasting is ingevoerd om de maatschappelijke kosten van het vliegen meer tot uitdrukking te brengen in de prijs. In het kader van de bestrijding van de economische crisis heeft het kabinet de argumenten voor de invoering van een nationale vliegbelasting opnieuw gewogen. Deze afweging heeft ertoe geleid dat het kabinet in het Fiscaal stimuleringspakket de tarieven op nul heeft gesteld. De vervolgstap is het afschaffen van de vliegbelasting. Het kabinet wilde deze stap regelen in het Belastingplan 2010. Het wetsvoorstel is echter niet als onderdeel van een verzamelvoorstel maar als afzonderlijk wetsvoorstel bij de Staten-Generaal ingediend.

De staatssecretaris van Financiƫn heeft nu een nota van wijziging op het wetsvoorstel tot afschaffing van de Vliegbelasting ingediend. De nota van wijziging zorgt ervoor dat de aanspraak op teruggaaf voor lopende gevallen blijft bestaan.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.