Afschaffing Toeslagenwet voor buitenlanders in strijd met EG-recht?

1 november 2007

De Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter op het gebied van sociale verzekeringen in ons land, heeft het Hof van Justitie der Europese Gemeenschappen om een zogenaamde prejudiciƫle beslissing gevraagd in een procedure die betrekking heeft op in het buitenland wonende mensen met een uitkering. Met ingang van 1 januari 1987 vult de Toeslagenwet (TW) de loondervingsuitkering van de werknemersverzekeringen aan tot maximaal het minimumloon. Per 1 januari 2000 is de Wet Beperking Export Uitkeringen (BEU) in werking getreden. De toeslag op grond van de TW is van export uitgesloten. De Wet BEU bevat een overgangsregeling opgenomen voor bestaande gevallen. De toeslag werd in die gevallen geleidelijk afgebouwd in een reeks van jaren. De overgangsregeling was in strijd met Conventie 118 van de International Labour Organisation (ILO). Het UWV heeft daarom in een aantal gevallen vanaf 1 januari 2001 alsnog een volledige toeslag toegekend tot 1 juli 2003. Na die datum werd geen toeslag meer betaald. Een aantal in Turkije wonende betrokkenen spande een procedure aan tegen het besluit van het UWV. Argument was dat de intrekking van de toeslag in strijd zou zijn met Europese regelgeving. Volgens de Associatieovereenkomst van Turkije met de EU is de Europese regelgeving op het gebied van sociale verzekeringen ook van toepassing op uit Turkije afkomstige werknemers. Anders dan voor in Turkije wonende uitkeringsgerechtigden geldt voor in EU-lidstaten wonende uitkeringsgerechtigden dat de toeslag pas met ingang van 1 januari 2007 gefaseerd wordt beƫindigd. De Centrale Raad van Beroep heeft in deze procedure aan het Hof van Justitie de vraag voorgelegd of het is toegestaan om in de nationale wetgeving te bepalen dat degene die buiten Nederland woont geen recht heeft op een toeslag. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.