Afschaffing kleine belastingen

21 september 2011

Een van de maatregelen die het kabinet treft in het Belastingplan 2012 is het afschaffen van enkele kleinere belastingen. Het gaat om de volgende belastingen:
- de afvalstoffenbelasting;
- de grondwaterbelasting;
- de belasting op pruim- en snuiftabak;
- de belasting op alcoholvrije dranken;
- de belasting op leidingwater;
- de verpakkingenbelasting;
- het Eurovignet.

De afvalstoffenbelasting wordt geheven van de houders van stortplaatsen voor afval. De opbrengst van de belasting is de laatste jaren flink teruggelopen. Het kabinet vindt deze heffing overbodig en stelt afschaffing voor per 1 januari 2012

De grondwaterbelasting wordt geheven van de waterleidingbedrijven, andere bedrijven die grondwater gebruiken en de zogenaamde bronbemalers. Volgens het kabinet kan een verantwoord gebruik van grondwater op een andere manier worden gewaarborgd en kan de grondwaterbelasting per 1 januari 2012 vervallen

Pruim- en snuiftabak worden in Nederland amper verkocht. De verbruiksbelasting op deze artikelen kan daarom per 1 januari 2013 vervallen.

De verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken vervalt eveneens per 1 januari 2013, met name omdat de wet lastig te handhaven is.

De belasting op leidingwater is ingevoerd ter vervanging van het hoge btw-tarief op leidingwater. De doelstelling om het waterverbruik te verminderen zal op andere wijze worden nagestreefd. De belasting op leidingwater vervalt per 1 januari 2013.

De verpakkingenbelasting is ingevoerd in 2008, maar blijkt slechts weinig positieve milieuaspecten te hebben. De belasting vervalt per 1 januari 2013, mits er een inzamelingssysteem voor verpakkingsafval blijft bestaan.

Het Eurovignet is een belasting die voor het gebruik van de snelweg door vrachtwagens van meer dan 12 ton moet worden betaald. De heffing kent hoge uitvoeringskosten en een bescheiden opbrengst. Na Duitsland stoppen Denemarken en Belgiƫ met het Eurovignet. Dat is voor Nederland aanleiding om deze belasting af te schaffen per 1 januari 2013. Ter compensatie wordt de motorrijtuigenbelasting voor zware vrachtwagens verhoogd.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.