Afschaffing algemene tegemoetkoming chronisch zieken

3 oktober 2013

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend om per 1 januari 2014 diverse zorgkostenregelingen voor chronisch zieken en gehandicapten af te schaffen. Het is de bedoeling dat deze regelingen vervolgens in afgeslankte vorm door de gemeenten worden voorgezet via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

De volgende regelingen worden in het wetsvoorstel afgeschaft:

  1. de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten;
  2. de compensatieregeling voor het verplichte eigen risico in de zorgverzekering;
  3. de aftrek in de inkomstenbelasting van uitgaven voor specifieke zorgkosten; en
  4. de tegemoetkoming specifieke zorgkosten.

De bestaande regelingen zijn onvoldoende gericht op de doelgroep. In verband met de afschaffing van de algemene tegemoetkoming verdwijnen de kortingen op de eigen bijdragen in de AWBZ en de WMO.
Van 1 januari 2014 tot 1 januari 2016 komt er een overgangsregeling om de tot en met 2013 opgebouwde rechten op een tegemoetkoming specifieke ziektekosten uit te keren.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.