Afrekenmoment overgang afvalstoffenheffing naar verhoudingsgetal

14 mei 2007

Per 1 januari 2000 is het mogelijk de afvalstoffenheffing van stortplaatsen te berekenen aan de hand van een verhoudingsgetal, op grond waarvan de hoeveelheid gestort of verbrand afval wordt bepaald. Vóór die datum gold de in-uitmethode, waarbij heffing werd betaald over de ingenomen hoeveelheid afvalstoffen en teruggave werd verleend voor de uitgaande afvalstoffenhoeveelheid. Voor nog in bewerking zijnde afvalstoffen, die onder de in-uitmethode zijn binnengekomen, kan op basis van het vastgestelde verhoudingsgetal voor die stof teruggaaf worden verleend met als afrekenmoment 1 januari 2000. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.