Afrekening vakantiedagen bij einde dienstbetrekking

20 januari 2011

Wanneer het dienstverband van een werknemer eindigt moet een eindafrekening worden opgemaakt. Heikel punt bij de eindafrekening wil nog wel eens het recht op niet genoten vakantiedagen zijn. De werkgever wil de laatste dagen van een werknemer graag als vakantie aanmerken, ook als de werknemer geen vakantie heeft opgenomen. In het algemeen geldt dat de werknemer vakantiedagen opneemt. De werkgever kan wel een of meer vrije dagen weigeren, maar kan, niet eenzijdig bepalen dat een werknemer vakantie opneemt.

 

Een werknemer wiens dienstverband per 31 december zou aflopen, meldde zich op 14 december 2009 ziek. Op dat moment had de werknemer nog recht op 104 vakantie-uren. De werkgever betaalde deze niet uit, omdat hij bestreed dat de werknemer ziek was. De werkgever had echter nagelaten om de arbodienst in te schakelen. Zijn stelling dat de werknemer arbeidsgeschikt was kon hij niet onderbouwen met een verklaring van een arbo-arts. Ziektedagen kunnen alleen met toestemming van de werknemer als vakantiedagen worden aangemerkt. Die toestemming had de werkgever niet gevraagd en de werknemer niet verleend. Dat betekende dat de werkgever de ziekte-uren ten onrechte als vakantie-uren heeft aangemerkt. De werkgever moest deze alsnog betalen.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.