Aflossing turbovordering

19 februari 2010

Onderdeel van het belastbaar inkomen in box 1 is het resultaat uit overige werkzaamheden. Het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan een BV waarin de belastingplichtige een aanmerkelijk belang heeft is een dergelijke werkzaamheid. De terbeschikkingstellingsregeling is ingevoerd per 1 januari 2001. Vermogensbestanddelen die op die op die datum tot een werkzaamheid moesten worden gerekend, werden gewaardeerd op de waarde in het economische verkeer op dat tijdstip. Voor een vordering op een BV die op 31 december 2000 volgens de toen geldende wettekst tot een aanmerkelijk belang behoorde en die op 1 januari 2001 tot een werkzaamheid werd gerekend gold niet de waarde in het economische verkeer maar de verkrijgingsprijs die gold voor de aanmerkelijk belangregeling.

Voor een aanmerkelijkbelanghouder die een vordering op de BV om niet had verkregen, betekende dit dat de vordering per 1 januari 2001 op nihil werd gewaardeerd. De in 2001 ontvangen aflossingen op de vordering van ƒ 353.945 vormden belastbaar resultaat uit een werkzaamheid.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.