Aflossing turbovordering na 3 juni 1996 is belast als AB-winst

14 mei 2007

Per 1 januari 1997 is het aanmerkelijk belangregime in de wet op de inkomstenbelasting ingrijpend gewijzigd. De wetswijziging per die datum werkt voor een aantal zaken terug tot 4 juni 1996. Als een aanmerkelijk belanghouder door terugbetaling van aandelenkapitaal een vordering heeft gekregen worden aflossingen op die vordering, die na 3 juni 1996 hebben plaatsgevonden, belast met inkomstenbelasting. Op grond van die regeling betrok de belastingdienst een terugbetaling op aandelen, die in 1995 had plaatsgevonden, gedeeltelijk in de belastingheffing. De aandelen waren in het verleden voor ƒ 1 verkregen. De terugbetaling was in de rekening-courantverhouding verwerkt. In de loop van 1996 vonden aflossingen plaats. Eind 1996 was de gehele vordering geïnd. Volgens de Hoge Raad vallen op grond van de wettelijke bepalingen aflossingen na 3 juni 1996 op vorderingen, die zijn ontstaan door terugbetalingen van aandelenkapitaal onder de belaste opbrengsten uit een aanmerkelijk belang. Hof Den Haag was van oordeel, dat bepalend was of het verwerken van de terugbetaling in de rekening-courantverhouding na 3 juni 1996 als een voordeel uit aanmerkelijk belang kon gelden. Op grond daarvan meende het Hof, dat er geen te belasten voordeel uit aanmerkelijk belang was genoten. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.