Aflossing niet invorderbare overbedelingsschuld is natuurlijke verbintenis

14 mei 2007

Bij de echtscheiding heeft verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap plaatsgevonden. De man is daarbij overbedeeld, doordat aan hem alle aandelen in een BV zijn toebedeeld. Na enkele betalingen resteerde een vordering wegens overbedeling van zijn echtgenote van ƒ 220.000. De vrouw verklaarde in een overeenkomst niets meer te vorderen te hebben van de man wegens de overbedeling. Jaren later ging de man over tot betaling van een gedeelte aan de vrouw van een deel van de overbedeling. De inspecteur merkte de betaling aan als een schenking en legde aan de vrouw een aanslag schenkingsrecht op. Volgens hof Den Bosch had de man voldaan aan een natuurlijke verbintenis. De vrouw had naar het oordeel van het Hof geen afstand gedaan van haar vordering op de man, maar slechts afgezien van inning van de vordering. De voldoening aan een natuurlijke verbintenis kan niet leiden tot heffing van schenkingsrecht. Daarom werd de aanslag vernietigd. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.