Afkoopsom pensioen voor inwoner van Singapore is niet in Nederland belast

14 mei 2007

In eerdere arresten heeft de Hoge Raad bepaald, dat bij de afkoop van pensioenrechten vóór de pensioeningangsdatum de afkoopsom bedoeld is ter voorziening in de verzorgingsbehoefte. De afkoopsom is daarmee voor de uitleg van verdragsbepalingen een met pensioen overeenkomende uitkering, die onder de pensioenbepalingen valt. Op grond van die jurisprudentie heeft Hof Den Haag terecht geoordeeld, dat de afkoopsom van de pensioenrechten die een inwoner van Singapore ontving niet in Nederland belast was. De inspecteur wilde het gedeelte van diens pensioen, dat hij had opgebouwd gedurende de tijd dat hij zijn dienstbetrekking in Nederland vervulde, aan Nederlandse belasting onderwerpen. Dat was weliswaar niet afgekocht, maar volgens de wet op de loonbelasting leidt ook een gedeeltelijke afkoop van een pensioen tot belastingheffing over de gehele aanspraak. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.