Afkoop periodieke uitkeringen niet belast

14 juli 2010

Bij de invoering van de Wet IB 2001 is voor bestaande rechten op periodieke uitkeringen overgangsrecht getroffen. Door dat overgangsrecht blijven de op 31 december 2000 onder de Wet IB 1964 geldende regels van toepassing. Periodieke uitkeringen die volgens de regels van de Wet IB 1964 inkomsten uit vermogen zouden opleveren, vallen in box 1 van de Wet IB 2001. De belastbaarheid van de uitkering wordt bepaald met behulp van de zogenaamde saldo- of overschotmethode. Deze methode houdt in dat de uitkering belast is voor zover deze de tegenprestatie overtreft. De tegenprestatie blijft buiten beschouwing indien deze aftrekbaar was van het inkomen.

 

In een procedure voor Hof Den Bosch ging het om de belastbaarheid van de afkoopsommen van een aantal rechten op periodieke uitkeringen. De belanghebbende in deze procedure stelde dat de premies in het verleden niet in aftrek op het inkomen waren gebracht of hadden kunnen worden gebracht. Om die reden legde het hof de bewijslast voor een belastbaar deel in de afkoopsommen bij de inspecteur. Volgens het hof slaagde de inspecteur er niet in om aannemelijk te maken dat de uitkeringen de betaalde tegenprestaties overschreden.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.