Afkoop oude lijfrente door buitenlands belastingplichtige

26 januari 2011

De behandeling van lijfrenteverzekeringen in de inkomstenbelasting is door de jaren heen meerdere malen gewijzigd. De zogenaamde Brede Herwaardering van 1992 hield een ingrijpende wijziging in van het tot dan bestaande regime. Bij de invoering van de Wet IB 2001 is het regime nogmaals ingrijpend gewijzigd. Bij beide stelselwijzigingen zijn overgangsregelingen getroffen voor bestaande verzekeringen.

In het verleden was de aftrek van betaalde lijfrentepremies ondermeer mogelijk voor kapitaalverzekeringen die waren voorzien van een lijfrenteclausule.

 

Een in Belgiƫ wonende en in Nederland buitenlands belastingplichtige particulier beschikte over een tweetal kapitaalverzekeringen met lijfrenteclausule van voor de Brede Herwaardering. In december 2002 verzocht hij de verzekeraars om de kapitaalverzekeringen aan te passen door de lijfrenteclausule te schrappen. In binnenlandse verhoudingen zou dat leiden tot belastingheffing omdat de verzekeringen niet meer voldeden aan de voorwaarden voor aftrek van premies. De administratieve afwikkeling van deze verzoeken vond plaats in 2003. De inspecteur verhoogde het door de particulier aangegeven belastbare inkomen over 2003 met de waarde van de kapitaalverzekeringen per 31 december 2002.

De rechtbank Breda was van oordeel dat de declausulering van de kapitaalverzekeringen tot stand was gekomen op het moment waarop de verzoeken daartoe de verzekeraars hadden bereikt. Dat was in 2002 en dus was belastingheffing over het jaar 2003 niet mogelijk.

Op het beroep in cassatie van de staatssecretaris van Financiƫn tegen de uitspraak van de rechtbank oordeelde de Hoge Raad dat onder het regime dat gold voor de Brede Herwaardering termijnen van privaatrechtelijke lijfrenten en afkoopsommen daarvan niet tot het binnenlandse onzuivere inkomen van buitenlandse belastingplichtigen behoorden. De declausulering van een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule gold als de afkoop van een lijfrente.

Dit betekende dat er noch in 2002 noch in 2003 sprake was van een voordeel dat tot het Nederlandse inkomen van een buitenlands belastingplichtige kon worden gerekend.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.