Afkoop alimentatieverplichting

12 mei 2011

Alimentatiebetalingen die iemand doet aan zijn ex-echtgenote zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat geldt ook voor afkoopsommen van alimentatieverplichtingen. Volgens vaste jurisprudentie kan van een afkoopsom van een alimentatieverplichting sprake zijn wanneer een van de ex-partners een overbedeling verkrijgt en daartegenover afstand doet van de aanspraken op alimentatie. Op de persoon die een aftrekpost in zijn aangifte verwerkt rust de bewijslast wanneer de inspecteur de aftrekpost betwist. Dat geldt ook wanneer iemand een afkoopsom voor alimentatie in aftrek brengt.

 

In een voorkomend geval oordeelde de rechtbank dat de belastingplichtige niet aannemelijk had gemaakt dat hij een alimentatieverplichting jegens zijn ex-echtgenote had. Uit de echtscheidingsbeschikking van de rechtbank bleek slechts het bestaan van een onderhoudsverplichting ten behoeve van de kinderen. Noch uit de beschikking, noch uit een echtscheidingsconvenant bleek dat er sprake was van een overbedeling van de ex-echtgenote. Omdat de belastingplichtige het bestaan van een alimentatieverplichting niet aannemelijk had gemaakt, was er ook geen sprake van de afkoop van alimentatie.

In hoger beroep onderschreef Hof Amsterdam het oordeel van de rechtbank.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.