Afkoop alimentatie ex-samenwonenden

14 november 2008

Afkoopsommen voor alimentatieverplichtingen ten behoeve van de ex-echtgenoot of de ex-geregistreerde partner zijn aftrekbaar van het inkomen. Dat geldt niet voor afkoopsommen tussen voormalig ongehuwd samenwonenden. Hof Amsterdam meende dat het verschil in behandeling tussen ex-echtgenoten en ex-samenwonenden ten aanzien van de afkoop van een onderhoudsverplichting een ongeoorloofde discriminatie inhield en stond de aftrek wel toe. De Hoge Raad heeft de uitspraak van het Hof vernietigd. Uit de ontstaansgeschiedenis van de Wet IB 1964 blijkt dat de aftrekbaarheid van afkoopsommen van alimentatie een uitzondering vormt op het systeem van de wet. Volgens de Hoge Raad heeft de wetgever de aftrekmogelijkheid willen beperken tot gevallen waarin aan vormvoorschriften moet worden voldaan, zodat manipulatie minder waarschijnlijk is. Het Hof baseerde zijn uitspraak op een verzoek van de Commissie voor de Verzoekschriften van de Tweede Kamer om het verschil in behandeling op te heffen, aan welk verzoek geen gevolg zou zijn gegeven. Het enkele feit dat het verschil in behandeling niet is opgeheven brengt echter niet mee dat geen gevolg is gegeven aan het verzoek van de Commissie. In een reactie op het verzoek heeft de staatssecretaris meegedeeld dat hij het verschil in behandeling gerechtvaardigd acht. De wetgever heeft het verschil in behandeling in de Wet IB 2001 gehandhaafd. De Hoge Raad vindt dat er voldoende grond is voor handhaving van het verschil in behandeling. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.