Afboeking mogelijke aanvullende betaling ten laste van winst

7 juni 2007

Een aandelenbelang van 5% of meer in een andere vennootschap vormt een deelneming voor de vennootschap die de aandelen houdt. Voordelen uit een deelneming zijn niet belast maar vallen onder de zogenaamde deelnemingsvrijstelling. Voordelen uit een deelneming zijn dividenduitkeringen en de opbrengst bij verkoop. Een BV die een deelneming verkocht verwerkte de opbrengst ad ƒ 14.000.000 minus de fiscale boekwaarde onder de deelnemingsvrijstelling. Een deel van de koopsom werd niet betaald maar omgezet in een lening. Bij de verkoop van de aandelen had de BV een recht op nabetaling bedongen afhankelijk van de resultaten van de verkochte deelneming. Voor het recht op nabetaling nam de BV een vordering op van ƒ 1.215.000. De vordering was de contante waarde van de mogelijk te ontvangen aanvullende betaling. Ook dit bedrag viel onder de deelnemingsvrijstelling. Omdat de resultaten van de deelneming tegen vielen ontving de BV geen nabetalingen. De BV boekte de vordering af ten laste van haar winst over 2001, maar de inspecteur accepteerde deze aftrek niet. Volgens de rechtbank had de BV bij de verkoop een recht op toekomstige uitkeringen verkregen. Inmiddels stond vast dat deze uitkeringen niet gedaan zullen worden. De Hoge Raad heeft in een arrest uit 1993 aangegeven dat waardeveranderingen van een dergelijk recht tot winst of verlies kunnen leiden. Op basis daarvan mocht de BV de vordering ten laste van haar winst afwaarderen. Naar het oordeel van de rechtbank had de BV niet een zodanig belang in de deelneming behouden dat ook een eventuele nabetaling onder de deelnemingsvrijstelling diende te vallen. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.