Afboeken vervangingsreserve bij bedrijfsverplaatsing

14 mei 2007

Onder de wet op de inkomstenbelasting 1964 kon voor boekwinsten, die werden behaald bij de verkoop van bedrijfsmiddelen, een vervangingsreserve (nu: herinvesteringsreserve) worden gevormd. Voor de bijzondere situaties van bedrijfsverplaatsing of -beeindiging door overheidsingrijpen (onteigening bijvoorbeeld) bestond een resolutie om toepassing van de vervangingsreserve en afboeking op vervangende investeringen mogelijk te maken. Thans is deze regeling in de wet opgenomen. In deze casus was punt van geschil of de ondernemer de vrijheid had om de boekwinsten naar believen op investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen af te boeken. Volgens Hof Den Bosch, dat in zijn uitspraak verwees naar een eerdere uitspraak, was dat mogelijk op grond van de resolutie. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.