Advocaatkosten ter verlaging alimentatie

12 maart 2010

Alimentatie die een belastingplichtige betaalt aan zijn ex-echtgenote is aftrekbaar van het inkomen. Bij de ex-echtgenote is de alimentatie belast.

Iemand startte na het verlies van zijn baan een procedure om de alimentatie te verminderen. Uiteindelijk kreeg hij van de Hoge Raad gelijk en werd de te betalen alimentatie verlaagd. In verband met deze procedure had de belanghebbende voor een bedrag van € 6.350 advocaatkosten gemaakt. De vraag was of deze kosten aftrekbaar waren. Op grond van de wet is dat niet het geval. De belanghebbende beriep zich op het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Volgens de belanghebbende had zijn ex-echtgenote wel recht op aftrek van de kosten van rechtsbijstand. Hof Den Bosch oordeelde dat geen sprake was van strijd met het EVRM. De ex-echtgenote had recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. Daarom had zij geen recht op aftrek van advocaatkosten. Er was dus geen fiscale onevenwichtigheid tussen de belanghebbende en zijn ex-echtgenote op het punt van de advocaatkosten. De belanghebbende en zijn ex-echtgenote hadden materieel bezien in gelijke mate toegang tot de (civiele) rechter.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.