Advocaatkosten niet afrekbaar

25 mei 2009

Beroepskosten zijn de kosten die iemand maakt om zijn dienstbetrekking naar behoren uit te kunnen voeren of om inkomen uit dienstbetrekking te verwerven. Met de invoering van de Wet IB 2001 is de mogelijkheid om zogenoemde beroepskosten in aftrek te brengen op het inkomen vervallen. Of deze wettelijke uitsluiting van aftrek van beroepskosten in strijd is met het gelijkheidsbeginsel is al eens voorgelegd aan de Hoge Raad. Volgens de Hoge Raad is de wettelijke aftrekuitsluiting toegestaan, ook al bestaat de mogelijkheid om beroepskosten onbelast te vergoeden.

Onder verwijzing naar dat arrest stond Hof Arnhem de aftrek van kosten die iemand had gemaakt in een procedure tot behoud van zijn WAO-uitkering niet toe. De gemaakte kosten waren naar het oordeel van het Hof beroepskosten. Het ging om een bedrag van € 4.875 aan advocaatkosten. WAO-uitkeringen vormen namelijk loon voor de toepassing van de Wet op de Loonbelasting. De omschrijving van loon in de Wet IB 2001 is het loon volgens de wettelijke bepalingen van de loonbelasting.

De betaalde proceskosten vormden geen negatief loon. Er was dus geen enkele wettelijke grond om de advocaatkosten in aftrek toe te laten.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.