Advocaat altijd vertegenwoordigingsbevoegd

26 oktober 2011

Een erflater had twee erfgenamen. Na haar overlijden werden ten name van de erflater enkele belastingaanslagen opgelegd en beschikkingen vastgesteld. Deze werden toegezonden aan de erven op het adres van een van hen. De tweede erfgenaam was onvindbaar en daarom niet in kennis gesteld van de belastingaanslagen en beschikkingen. De eerste erfgenaam verwierp de nalatenschap van de erflater. In naam van deze erfgenaam diende een advocaat bezwaarschriften in tegen de aanslagen en beschikkingen. De inspecteur handhaafde zowel de belastingaanslagen als de beschikkingen en deed uitspraak op bezwaar op naam van de erven.

Namens de erven stelde de advocaat vervolgens beroep in. Het hof verklaarde de beroepen gegrond, vernietigde de uitspraken op bezwaar en verklaarde de bezwaren niet-ontvankelijk omdat de eerste erfgenaam geen belang had door het verwerpen van de nalatenschap.

De staatssecretaris ging in cassatie omdat hij meende dat het hof de beroepen niet-ontvankelijk had moeten verklaren, omdat de eerste erfgenaam de nalatenschap had verworpen en uitgesloten was dat de onvindbare tweede erfgenaam zich voor het hof had laten vertegenwoordigen. De Hoge Raad deelt deze opvatting niet. Het beroepschrift was in naam van de erven ingediend door een advocaat. De wet gaat dan uit van de veronderstelling dat de advocaat de bevoegdheid heeft om in proces als vertegenwoordiger van zijn opdrachtgever op te treden. Verder ging de opvatting van de staatssecretaris uit van de onjuiste veronderstelling dat de beroepen waren ingesteld namens de eerste erfgenaam en niet namens de erven.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.