Advieskosten niet van invloed op aanmerkelijk belangwinst

22 oktober 2007

Bij de verkoop van aandelen die een zogenaamd aanmerkelijk belang vormen moet inkomstenbelasting worden betaald over de gerealiseerde meerwaarde. Een belang in het kapitaal van een vennootschap van 5% of meer is een aanmerkelijk belang. De meerwaarde is het verschil tussen de verkoopopbrengst en de aankoopprijs, vermeerderd met de bij aankoop gemaakte kosten. De kosten die bij verkoop worden gemaakt komen in mindering op de opbrengst, zodat alleen de netto meerwaarde belast is. Andere kosten komen niet in mindering op de opbrengst. Met ingang van 1997 zijn de grenzen voor een aanmerkelijk belang verlaagd. Voor aandelen die door de wetswijziging tot een aanmerkelijk belang zijn gaan behoren heeft de inspecteur bij beschikking de waarde van de aandelen per 1 januari 1997 vastgesteld. Een aandeelhouder die het met deze beschikking niet eens was wilde de adviseurskosten die hij had gemaakt in de procedure over de waarde van de aandelen per 1 januari 1997 in mindering brengen op de later behaalde verkoopopbrengst. Dat was niet mogelijk, omdat de kosten weliswaar in het jaar van verkoop betaald waren, maar op de verkoop geen betrekking hadden. Evenmin konden de kosten als aankoopkosten bij de verkrijgingsprijs van de aandelen worden geteld, omdat de beschikking en daarmee de verkrijgingsprijs onherroepelijk was vastgesteld. Hof Arnhem merkte in de procedure nog op dat de verkrijgingsprijs was vastgesteld op de waarde in het economische verkeer van de aandelen per 1 januari 1997 en dat deze waarde niet werd beïnvloed door de kosten van een procedure om te komen tot vaststelling van die waarde. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.